N&G consult
счетоводни услуги и консултации
Счетоводни Услуги
Годишно приключване
ТРЗ
Годишно приключване
  • изготвяне на годишни данъчни декларации за юридически и физически лица
  • изготвяне и представяне на годишни статистически форми за НСИ
  • при сключен договор за абонаментно обслужване услугата годишно приключване влиза в договорената цена